Schoolinvoering

In de School Inclusie Meter worden de 13 pijlers voor Inclusief Onderwijs beoordeeld door middel van stellingen.
Per stelling wordt vastgesteld in welke mate hieraan wordt voldaan.

Elke stelling wordt beoordeeld met:

  • neen
  • enigszins
  • gedeeltelijk
  • volledig

Dit levert vervolgens een profiel op.
Een score van 80% of meer op een bepaalde pijler, betekent dat voor deze pijler verantwoord Inclusief Onderwijs kan worden ingevoerd.

Ga verder naar de School Inclusie Meter