SOP

De schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt de eigen schoolsituatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld.
Het geeft informatie over de leerlingen, het team, het beschikbare budget en formatie, het onderwijs, de zorg, het rendement en de mate van Passend Onderwijs.
Dit profiel is vervolgens een goede basis om een plan op te stellen voor de verdere invoering van Passend Onderwijs.