Onderwijsassistent

De Competentiemeter voor de Onderwijsassistent.

Er worden vijf competentiedomeinen voor de onderwijsassistent onderscheiden, deze zijn:

 1. Competent in het samenwerken met collega’s.
 2. Pedagogisch competent.
 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent.
 4. Organisatorisch competent.
 5. Competent in reflectie en ontwikkeling.

Niveau 1; Startbekwaam
Niveau 2; Vakbekwaam
Niveau 3; Excellent

De voortgang van de professionele ontwikkeling van de onderwijsassistent op deze vijf domeinen wordt bijgehouden  middels de webbased competentiemeter.

  Demo: Competentiemeter Onderwijsassistent

Scholing Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent.

1. Onderwerpen van het scholingsaanbod.
De volgende onderwerpen behandeld:

 1. Passend Onderwijzen.
 2. Co-Teaching.
 3. Omgaan met verschillen.
 4. Rollen en verantwoordelijkheden.
 5. Juridische onderwerpen.
 6. Communicatie.
 7. Omgaan met gedrag.
 8. Effectieve instructie.
 9. Lesgeven aan leerlingen met autisme.
 10. Lesgeven aan leerlingen met …

Deze onderwerpen worden aangeboden in onderstaande cursussen.
Deze lijst kan verder worden uitgebreid.

2. Cursussen Passend Onderwijs voor de Onderwijsassistent.
Het aanbod bestaat in totaal uit drie cursussen.
Elke cursus bestaat uit modulen van elk drie uur.
Er kunnen meerdere modulen worden aangeboden over één onderwerp.
De volgende cursussen worden aangeboden:

 1. Introductiecursus (IC).
 2. Basiscursus (BC). 
 3. Vervolgcursus (VC).

Per cursus worden nu de modulen genoemd.

2.1. Introductiecursus (IC).
De Introductiecursus bestaat uit de volgende vier modulen:

 1. Passend Onderwijs.  
 2. Co-Teaching. 
 3. Omgaan met gedrag. 
 4. Omgaan met verschillen (leerstijlen). 

2.2. Basiscursus (BC).
De Basiscursus bestaat uit de volgende zeven modulen:

 1. Rollen en verantwoordelijkheden. 
 2. Communicatie. 
 3. Juridische onderwerpen.. 
 4. Omgaan met gedrag (deel 1 en 2). 
 5. Effectieve instructie (deel 1 en 2). 

2.3. Vervolgcursus (VC).
De Vervolgcursus bestaat uit de volgende vijf modulen:

 1. Effectieve instructie (deel 1 en 2). 
 2. Omgaan met gedrag (deel 1 en 2)). 
 3. Lesgeven aan leerlingen met autisme). 

Click voor extra toelichting.

 • Brochure Scholing Onderwijsassistent.PDF