Schoolmeter Passend Onderwijs PO

In de Meter worden de 13 pijlers voor Passend dan wel Inclusief Onderwijs beoordeeld door middel van stellingen.
Per stelling wordt vastgesteld in welke mate hieraan is voldaan.

Elke stelling wordt beoordeeld met:

  • neen.
  • enigszins
  • gedeeltelijk
  • volledig

Dit levert vervolgens een profiel op.
Een score van 80% of meer op een bepaalde pijler, betekent dat voor deze pijler verantwoord Passend dan wel Inclusief Onderwijs kan worden ingevoerd.

    Ga verder naar de Schoolmeter Passend Onderwijs