Invoeringsprogramma

Het Invoeringsprogramma Passend Onderwijs ook wel “Partituur” genoemd is een webbassed programma om de 13 pijlers van Passend Onderwijs op een planmatig wijze in te voeren.

Hoe werkt het

Wat u doet om Framework+ voor u te laten werken is het volgende:

Invoeringsprogramma Passend Onderwijs invullen en bijhouden

  • Hier helpt het programma u om overzicht te scheppen. U zet een route uit in de tijd en verdeelt de inhoudelijke stappen over alle betrokkenen.
  • Het programma wordt steeds centraal bijgehouden en zo weet iedereen elk moment wat afgesproken is en wat er te doen staat.