2. De achtergrond

pdf 2.1.1 Invoeringsplan passend onderwijs

pdf 2.1.2 Invoeringsplan passend onderwijs bijlage 1

pdf 2.1.3 Invoeringsplan passend onderwijs.bijlage 2

pdf 2.1.4 Notitie Wet Gelijke Behandeling voor het onderwijs

pdf 2.1.5 Budgetten leerling financiering

pdf 2.1.6 Kwantitatieve ontwikkelingen SO 

pdf 2.2.1 De Salamanca Verklaring

pdf 2.2.2 UN Convention om the Rights of Persons with Disabilities

pdf 2.3.1 Wat zegt onderzoek over inclusief onderwijs