Onderwijs – Zorgbudget

Overzicht van bijlagen bij het boek “Profiel en Budget”.

Deze bijlagen horen bij het boek “Profiel en Budget”.

U kunt ze downloaden en gebruiken voor de eigen situatie.

Voor het berekenen van percentages, quotiënten, die vervolgens profielen opleveren zijn rekenprogramma’s noodzakelijk.

Deze programma’s zijn niet beschikbaar voor eigen gebruik, hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt.