Passend Inclusief Onderwijs, Doen!

Alle kinderen hebben recht op volledige deelname aan de samenleving, maar vreemd genoeg is dit gedachtegoed in het onderwijs nog niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

In de praktijk worden nogal wat kinderen, op zijn minst ten dele, uitgesloten. Deze exclusie moeten worden tegengegaan. Daarom is een nadrukkelijke keuze voor Passend Onderwijs noodzakelijk. Elke school kan daarvoor kiezen, ongeacht haar concept of onderwijsprofiel.

Dit boek biedt een Invoeringsprogramma Passend en Inclusief Onderwijs in de eigen onderwijssituatie op te zetten en uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende instrumenten, zoals het FIO - Framework voor Inclusief Onderwijs en het IPIO - Invoeringsprogramma voor Inclusief Onderwijs.

Het boek bevat ook vele praktijkvoorbeelden.

Na de login is de bijbehorende documentatie beschikbaar.

  • Boek bestellen Klik hier