Welkom

Deze website is voor iedereen, die Passend dan wel Inclusief Onderwijs een warm hart toedraagt.
Het nodigt u uit hierover mee te denken.

Het geeft uitgebreide informatie over Passend en Inclusief Onderwijs.

Daarnaast biedt de website een communicatieplatform en andere mogelijkheden om u te oriënteren op Passend dan wel Inclusief Onderwijs.

 

 

We informeren u graag over ons product 'de partituur'

 

 

Dit is het optimale startpunt voor schoolteams die systematisch en realistisch aan de slag willen met Passend Onderwijs op hun school!

Wij bieden u hierboven vier keuzes. Bent u nieuw en heeft u nog goed School Ondersteunings Profiel (SOP), dan start u in de eerste cirkel. Heeft u wel een SOP, maar is niet opgesteld in Framework, dan start u in de tweede cirkel.

Kent u Framework al en heeft u uw SOP al daarin opgesteld? Dan kunt u direct starten in de derde cirkel en tevens de inhoud van cirkel vier ontdekken. De schatkist vol nuttige en boeiende tips!

frameworkbutton De oplossing voor Passend Onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs en voor scholen die al een SOP hebben